X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مشاوره

انتشار مطالب وبلاگ تنها با درج آدرس آن بعنوان منبع مجاز می باشد. خواهسمند است بدون ذکر منبع در جای دیگری استفاده نگردد

 آیا ما به طریقی از خطرات بزرگ محافظت شده ایم- آیا فرشته های نگهبان از ما مراقبت می کنند؟

ترجمه ای از کتاب  Brief counseling in schools تالیف Dennis lines 

دس : من موقعیت دیگری را هنگامی که از جاده عبور می کردم به خاطر می آورم. پسر کوچکی داشت روی لبهء پیاده رو در حالیکه به من خیره نگاه می کرد، می نشست ] دس، متناوباً به من خیره می شود[ او غیر طبیعی بود. او ساکت نشسته و به من خیره شد. آن به خاطر این بود که من در او خیره شده، بنابراین در آن لحظه از جاده عبور نکردم و ماشین مرا از دست داد. اگر به خاطر آن بچه نبود می توانستم پخش شوم. وقتی من نگاه کردم پسر آنجا نبود به نظر می رسید که پدر من، در درون آن بچه از من مراقبت می کرد.

مشاور: چقدر جالب ] احساس کردم که با نگاه رس، هیپنوتیزم شده ام [ آیا تو هرگز تجربیات دیگری که بوسیلۀ آن به نظر رسیده که محافظت شده ای، داشته ای؟

دس : هیچ چیزی به یاد نمی آورم... ] فکورانه [

مشاور : من تقریباً یک تصادف با موتور داشتم که خوشبختانه از آن جان بدر بردم. من داشتم در سرازیری تپه ای سواری می کردم که یک ماشین جلوی من ظاهر شد. من به قسمت جلوی آن اصابت کردم و روی قسمت بیرونی کاپوت پریدم، یک ثانیه زودتر، می توانستم به طرف کاپوت و زیر چرخهای جلویی رانده شوم، من می مردم.  یک ثانیه دیرتر، می توانستم در چارچوب در جلویی سقوط کنم، امکان داشت بمیرم، این تصادف بطور غیر مستقیم منتهی به فراهم کردن فرصت برای تغییر شغل من  شد. و مرا بسیار خشنود ساخت. خوشبختی در یک سطح از انحراف آن مرد جوان در تمرکز، ناشی شد. در سطح دیگر شخصی ( چیزی ؟ ) مرا از مرگ بازداشت.

دس : من اغلب رویاهایی دربارۀ شما دارم. در مورد تصادف تو و روی اوضاع دیگری که با همراهی تو بهتر می شوند ] من در این نظر با دس احساس پیوند کردم [

 

تفسیر : علائق و زندگی های شخصی معلمان دانش آموزان، می تواند آنها را فریب دهد. و در مشاورۀ نوجوانان، درمان توسط خودافشایی مشاور می تواند تشدید شود. نویسندگان مختلف روی محاسن و معایب خودافشایی در مشاورۀ فردی بالغان بحث کرده اند. و مولفان تمرینات مختلفی را برای روشهای متفاوت و شکلهای مختلف از خودافشایی را برای هدفهای درمانی مختلف توصیه کرده اند ( جفریز، 2000 ). مشاوران روان پویایی از خودافشایی در درمان برای تشدید انتقال، خودداری می کنند. در صورتیکه درمانگران راجرزی آن را در درمان بطور صحیح تا زمانی که احساسات هدایت می شوند به سوی هدف صحیح برای حل کردن آن بکار می گیرند. روایت درمانگران اعتقاد دارند که « خود » یک ساختار اجتماعی است. مشاوران معنوی جریانهای خودافشایی را بکار می گیرند جهت سهیم شدن فلسفه هایی که زمینهء آنان هستند.

ایدۀ مراقبت فرشته های نگهبان از ما، خود قدیمی تر از دین است. و در مجادلهء تفکرات به صورت فیلسوفانه مزیت اندکی وجود دارد. ارتباط من - تو با موجودات فراطبیعی مانند فرشته ها وجود ندارد، آنان رابطه های من-آن هستند ( بابر، 1958 ). برخی احساس می کنند، به هر ترتیب باورهای مربوط به فرشته های محافظ می تواند در پذیرش مسئولیت برای زندگی و تغییر منجر به شکست شود. ( نلسون- جونز 1996) خردمندانه است جهت شناخت اینکه بسیاری از جوانان تجربیات متقابل ترک و رها سازی را دارند. مداخلات به موقع از تنظیم موازنه مناسب به نظر می رسد.

  گفتار نهایی ما را در مسیر خود فشایی وسیع پیشقدم کرد. و در جهت تحکیم قرار درمانیمان بکار رفت. او بنوعی بوسیلۀ دنیای من مجذوب شده بود. چنانچه من بوسیلۀ او. خیلی بیشتر درخلال این لحظات واکنشی اتفاق می افتد؛ آنجا یک تلاقی اذهان وجود دارد، ترکیبی از روح ها و یک مواجهۀ من- تویی( بابر، 1958 ). وقتی دو نفر در دنیای پدیداری دیگری درگیر می شوند یک ارتباط صمیمی از فردی به فردی اتفاق می افتد که تقریباً وابسته به همزیگری است که داخل آن هویتهای جدا از هر کدام موقتاً گم می شود. تجربه ای که منجرب می شود به تجلیات دینی دوران گذشته ( لینز، b 1995 ، 2000 ) جائی که مرید اشباع می شود توسط خداوند، وجود متفاوت که در روایت درمانی همدستانه است، باید بصورت مرزبندی غیر سلسله مراتبی باشد ( آندرسون و گوششیان، 1988

نوشته شده در سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1389ساعت 09:10 ق.ظ توسط علی اکبر کریمی نظرات (1)


Design By : Pichak